Leczenie

Nie ma obecnie leku przeciw AIDS. Leczenie polega na przyjmowaniu antybiotyków, które mają zapobiegać infekcjom i je leczyć, oraz na stosowaniu terapii antynowotworo-wych. Rutynowo podaje się leki antywirusowe, jak np. zydowudyna (AZT, czyli azy-dotymidyna), dideoksyinozyna i stawudyna, których działanie polega na ograniczaniu zdolności wirusa HIV do reprodukcji swych genów. Używa się także proteazowych czynników hamujących, takich jak rytonawir, sa-kwinawir i indynawir, powstrzymujących wirus HTV przed tworzeniem nowych osobników. Leki te pomagają osobom z wirusem HIV uwolnić się od symptomów choroby i czasem mogą zmniejszyć liczbę wirusów HIV w ich organizmach, nie są jednak lekarstwem przeciwko AIDS. Wszystkie leki stosowane w leczeniu AIDS mają skutki uboczne, takie jak: zanik szpiku kostnego, który może doprowadzić do anemii; toksyczność wątroby i zaburzenia żołądkowe.Example pic