Objawy

Zanim wystąpią pierwsze symptomy AIDS lub choroba rozwinie się w pełnej postaci, można być zainfekowanym wirusem HIV przez całe lata. Pierwszą oznaką zarażenia może być powiększenie węzłów chłonnych na szyi i pod pachami. Jest to stadium lim-fadenopatii miejscowej. Następne stadium to uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, nazywane zespołem limfadenopatii związanej z AIDS, które objawia się gorączką, zmęczeniem, utratą wagi, biegunką oraz atakami opryszczki i półpaśca. Pełne stadium AIDS charakteryzuje się zapaścią systemu odpornościowego, prowadzącą do poważnych i trudnych do wyleczenia infekcji i nowotworów (takich jak mięsak Kaposiego), które w końcu mogą okazać się śmiertelne. HIV może także atakować komórki mózgu, co w różnych fazach choroby może prowadzić do demen-cji (podobnej do choroby Alzheimera) lub nawet schizofrenii, będącej psychotycznym zachwianiem osobowości. Zauważono, że nie u wszystkich zarażonych choroba rozwija się w pełnej postaci. Fakt ten próbuje się tłumaczyć na kilka sposobów. Pewne odmiany wirusa mogą być bardziej złośliwe niż inne. Możliwe też, że współwystępowanie innych czynników, takich jak kolejna infekcja lub genetyczna podatność, może uruchomić lub zwiększyć zdolność wirusa do wywołania choroby.